Aktieindex

När det kommer till att investera i aktier är det populärt med så kallade indexfonder, men vet alla ens vad ett aktieindex är för något? Det tänkte jag gå igenom lite kort i det här inlägget.

Glöm inte att prenumerera på mitt nyhetsbrev om du vill läsa mer av bloggen i framtiden.

Vad är ett aktieindex för något?

Ett aktieindex är kort förklarat en samling med aktier. Om du hört på nyheterna att börsen går ner eller upp så pratar man också ofta om att ett visst index går ner eller upp. Indexet blir alltså det sammanlagda värdet av aktierna som ingår i indexet. D.v.s, om alla aktier väger lika tungt i indexet och går upp 5 % så går även indexet upp 5 %.

En del index exkluderar bolagens utdelning. Sådana index kallas för prisindex. Index som inkluderar aktieutdelning brukar kallas för avkastningsindex.

Aktieindex är ofta kapitalviktade. Det innebär att bolag som har ett större börsvärde har en större andel i indexet jämfört med mindre bolag.

En indexfond investerar alltså i aktier som ingår i ett visst index och viktar aktierna för att efterlikna indexet. Vissa indexfonder kan dock välja bort vissa innehav av etiska skäl.

Olika aktieindex

Det finns jättemånga olika aktieindex. Vissa index har en samling aktier från ett specifikt land, andra kan ha aktier enbart i en specifik bransch, så kallade branschindex.

Nedan har jag listat några olika aktieindex.

MSCI World Total Net Return

Detta är ett index som innehåller fler än 1000 olika företag från mer än 20 utvecklade länder. Det är ett kapitalviktat index vilket gör att en stor del av indexet består av amerikanska bolag.

En fond som följer indexet på ett ungefär är Länsförsäkringar Global Indexnära.

Jag personligen tycker det här är ett trevligt aktieindex för världen i stort, däremot saknar indexet bolag från utvecklingsländer och kan därför missa vissa tillväxtmarknader.

OMX Stockholm 30

Det kanske vanligaste indexet för den svenska börsen är OMXS30. Det innehåller de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Värt att tänka på är att OMXS30 är ett prisindex och visar enbart kursutveckling utan att ta hänsyn till bolagens utdelningar.

Vill man se totalavkastningen kan man istället titta på OMXS30GI.

OMX Stockholm 30 GI

OMXS30GI är som OMXS30 men med skillnaden att indexet också räknar med utdelningar. Vill man ha en fond som efterliknar det här indexet så finns Avanza Zero.

OMX Stockholm GI

Ett aktieindex som kanske är mer representativt är OMXSGI, som speglar utevecklingen på hela Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar.

S&P 500

Ett aktieindex som är populärt i USA är indexet S&P 500 (Standard & Poor’s 500). Det innehåller 500 stora aktiebolag som handlas i USA. Något som är lite spännande med det här indexet är att aktierna väljs av en kommité.

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average, förkortat DIJA är ett index som innehåller de 30 största bolagen listade på New York Stock Exchange. Indexet kallas även för DOW30, The Dow Jones eller The Dow.

Indexet är det äldsta amerikanska aktieindex som fortfarande publiceras och används. Det publicerades redan 1896.

NASDAQ

NASDAQ är ett index som enligt Avanza följer den genomsnittliga utvecklingen för alla aktier som är noterad på Nasdaq.

DAX

DAX är ett index som följer 30 tyska bolag.

Nikkei

Nikkei, förkortat NI225 innehåller 225 aktier från Tokyobörsen.

OMX Helsinki 25

OMX Helsinki 25 kan liknas vid en finsk version av OMSX30.

Sammanfattning

Det här var lite kort om vad ett aktieindex är för något och lite exempel på olika aktieindex. Det finns oehört många olika index där ute, så det finns mycket att läsa för den som vill läsa på mera.

Om du vill följa min resa mot ekonomiskt oberoende så skriver jag månadsrapporter varje månad där jag går igenom hur min privatekonomi och mina investeringar går.

Investerar du själv i något aktieindex? Jag själv investerar i dagsläget i Länsförsäkringar Global Indexnära som ungefärligt följer MSCI World Total Net Return och i Swedbank Robur Acess Asien, vars jämförelseindex är MSCI AC Asia Ex Japan NR USD.

Lämna en kommentar