Allmänna villkor

Genom att besöka denna webbplats (enbrablogg.se) accepterar du följande villkor.

1. Om enbrablogg.se

Enbrablogg.se är en blogg som handlar om många olika saker, bland annat privatekonomi och investeringar, husvagnsboende, minimalism, böcker, personlig utveckling, bloggande och att tjäna pengar. Besökare kan prenumerera på mitt nyhetsbrev för att få påminnelser när nya inlägg skrivs.

Dessa villkor gäller både på hemsidan och i nyhetsbrevet.

2. Ansvar och ansvarsfriskrivning

Innehållet på enbrablogg.se och i nyhetsbreven ska enbart ses som inspiration och skall inte ses som ekonomisk rådgivning. Innehållet är inte avsett för att ligga till grund för någons ekonomiska beslut och allt användande av informationen sker helt på egen risk. Du har ensamt ansvar för de handlingar du vidtar vid användandet av webbplatsen och nyhetsbrevet.

Genom att acceptera dessa villkor medger du att ersätta enbrablogg.se för samtliga förluster och skador som vållas levrikt genom att handla i strid mot dessa villkor.

Enbrablogg.se lämnar inga garantier gällande webbplatsen tillgänglighet, funktionalitet, säkerhet, kvalitet, användbarhet eller för riktigheten av webbsidans innehåll. Inlägg och information kan innehålla felaktigheter och/eller utelämna information.

3. Integritetspolicy och cookies

Enbrablogg.se har en integritetspolicy som du kan läsa för att se hur personuppgifter och cookies hanteras.

4. Annonspolicy

Enbrablogg.se drivs med vinstintresse. För att finansiera webbplatsen används annonslänkar. Om du klickar på en annonslänk och/eller betalar för en produkt eller tjänst kan enbrablogg.se få en ersättning för detta. På så sätt kan enbrablogg finansieras samtidigt som den förblir gratis för dig som användare.

Annonslänkar märks ut med texten ”annonslänk” för att tydligt markera om en länk är en annonslänk.

Mer info finns i annonspolicy.

5. Otillåten användning och rättigheter

Enbrablogg.se är endast till för privat bruk och får inte användas på ett sätt att enbrablogg eller någon annan drabbas av besvär eller skada.

Du har inte rätt att kopiera, ändra, publicera, reproducera eller vidaredistribuera verk som utgör en del av enbrabloggs hemsida.

6. Kontakt

Vid eventuella frågor kan du kontakta mig på kontakt@enbrablogg.se

7. Bilagor

Integritetspolicy
Annonspolicy