Miljonärsskatt och ISK-begränsning

De senaste dagarna har det varit mycket snack om Socialdemokraternas förslag om en miljonärskatt tillsammans med begränsningar av investeringssparkonton (ISK). I det här inlägget ger jag mina tankar om det hela.

Tanken är inte att detta ska vara en politisk blogg, men eftersom att det här är en nyhet som skulle kunna ha stor påverkan på mig och mina ekonomiska mål vill jag skriva om det och jag ser ingen anledning till att inte vara helt ärlig med vad jag tycker. För att vara transparent kan jag därför säga att jag inte tycker om Socialdemokraterna som parti och jag gillar inte våran regering, av många olika anledningar.

Allt snack kring detta härstammar från en underlagsrapport från Socialdemokraternas arbetsgrupp för fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa, som du kan hitta här. Rapporten är på 94 sidor och jag själv har inte läst igenom hela rapporten jättenoga, istället har jag fokuserat på de områden som känns mest relevanta för mig.

Socialdemokraternas underlagsrapport

Rapporten handlar om hur klyftorna i Sverige har ökat snabbare än i jämförbara länder sedan 1980. För att vända detta vill man identifiera viktiga områden och lämna förslag som ska öka den ekonomiska och sociala jämlikheten i Sverige. Så långt håller nog de flesta med. Jag är också för att fler ska ha det bättre, dock tycker jag att Socialdemokraternas tillvägagångssätt för att ta sig dit är uselt.

I rapporten skriver dem om olika anledningar till varför klyftorna ökat. Jag är inte tillräckligt insatt för att ge någon givande kommentar om det utan går vidare till hur dem istället vill lösa problemet.

”För att finansiera nödvändiga satsningar på välfärden och arbetsmarknadspolitiken krävs mer resurser. Vi behöver återställa progressiviteten i skattesystemet för att minska inkomstojämlikheten. Skatt ska betalas efter förmåga. De viktigaste reformerna på detta område handlar om att att öka kapitalbeskattningen och införa en enhetlig skatteskala, men skattesystemet skulle egentligen behöva en bredare översyn.”

Om man behöver mer resurser finns det två olika alternativ. Man kan skära ner på sådant som är mindre viktigt eller så skaffar man fler resurser. Båda alternativen kan vara rimliga men i ett land som redan har ett högt skattetryck tycker jag att det är rimligare att titta på vad man faktiskt gör med pengarna istället för att tvinga vanligt folk att betala in mer av sina pengar till staten.

Socialdemokraternas förslag

Ett av förslagen är höjda kapitalskatter. Socialdemokraterna skriver följande:

”ISK innebär att kapitalvinster, kapitalförluster och utdelningar inte redovisas separat utan istället ska innehavaren av ISK ta upp en schablonberäknad inkomst som beräknas på ungefär samma sätt som för kapitalförsäkringar. Idag uppgår beloppen som ligger på ISK och överstiger ett värde på 150 000 kronor till 557 miljarder kronor. Över 40 procent av dessa tillgångar innehas av individer med 3,5 miljoner kronor eller mer placerade på sitt ISK. Det uppfyller inte syftet med ett enkelt sparande för vanligt folk när så höga individuella belopp undantas konventionell beskattning”.

För det första förstår jag inte hur vanligt folk och deras enkla sparande påverkas bara för att människor med mycket pengar använder samma sparform. Faktum kvarstår att ISK är en otrolig enkel sparform för småsparare.

Investeringssparkonto infördes 2012 med syfte att stimulera sparandet i aktier och fonder utan att den som sparar skulle drabbas av krångliga deklarationsregler. Det här har ISK lyckats med. Det är enkelt att spara i ett ISK och man behöver i princip inte kunna någonting om skatter eller deklaration för att göra det.

Vidare skriver Socialdemokraterna:

”Ränteavdrag, de generösa möjligheterna att skjuta upp vinstbeskattning vid en bostadsförsäljning i kombination med avskaffad uppskovsränta har därtill bidragit till upptrissade bostadspriser och ökat privat skuldsättning. Ränteavdraget kostar staten 20 miljarder om året med nuvarande ränteläge.”

”Givet den låga beskattningen av fastigheter i Sverige behöver dessa fördelningspolitiskt omotiverade subventioner av det ägda boendet i gengäld minska. Det är pengar som skulle göra mer nytta som offentliga investeringar i exempelvis bostadsbyggande och välfärd.”

För att lösa problemen har arbetsgruppen tagit fram olika förslag. Jag kommer inte behandla alla nedan utan tar endast upp dem som jag anser mest intressanta och relevanta.

Ny kapitalskatt: Miljonärsskatt

Socialdemokraterna vill införa en ny kapitalskatt som dem kallar för miljonärsskatt. Dem skriver att nivån för fribeloppet bör sättas så det träffar de rikaste men går inte in på några siffror så det är svårt att sia om vem som blir påverkad av detta.

Något jag inte riktigt förstår är varför man vill ha ett tak på skatten om man nu vill komma åt de allra rikaste, men det finns kanske någon bra anledning till det.

Frankrike hade tidigare en förmögenhetsskatt men avskaffade. Varför? Jo, för att det ledde till att rika började flytta ifrån Frankrike.

”Overtaxing capital did not lead to more tax justice, but to more investors and creators of wealth leaving”.

Finansminister Bruno Le Maire

Det finns ett roligt citat av Margaret Thatcher som jag tycker om angående detta.

”The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”

Margaret Thatcher

Tak på sparande i investeringssparkonto (ISK)

Socialdemokraterna är ganska vaga i vad dem faktiskt vill göra. Dem skriver att ISK ska begränsas och att reglerna för kapitalförsäkringar bör reformeras men inte hur eller vad det riktigt innebär.

Jag tycker detta är ett riktigt skitförslag. ISK gör det enkelt för vanligt folk att spara och bygga ihop ett kapital som kan användas för att t ex köpa en bostad eller gå i pension.

Hur dåligt förslagit är beror så klart på var dem sätter taket. Sätts taket på 100 tusen kronor är det helt värdelöst. Jag tycker det är riktigt dåligt om taket sätts på 3 miljoner också.

Rimligare beskattning vid bostadsförsäljning

Socialdemokraterna vill också återinföra uppskovsräntan, trappa ned ränteavdraget och minska möjligheterna för att skjuta upp vinstbeskattning vid bostadsförsäljning för att minska överhettningen på bostadsmarknadenn.

Det här tycker jag är ett bättre förslag. Jag är inte jätteinsatt i ränteavdraget men med det lilla jag kan hade jag inte haft något emot om man slopade det helt.

Vad jag tror om det hela

Finns det anledning till panik? Nej det tror jag inte. Jag tror att dessa förslaget först och främst mest är prat för att få röster till nästa val.

Som jag skrev ovan är det svårt att säga något innan det faktiskt kommer riktiga förslag där man får se siffror. Om man väljer att begränsa ISK till 20 miljoner kommer det förmodligen aldrig att påverka mig personligen, även om det i sig kan ha andre skattepolitiska effekter.

När jag först fick reda på dessa förslagen blev jag frustrerad och började genast titta på länder i Europa med lägre skattetryck. Detta är något jag funderat på tidigare, och inte bara av skattepolitiska skäl utan också för att det känns som att mycket av landets utveckling går åt fel håll, men det är mer än vad jag orkar gå in på i det inlägget.

Vad tycker du om förslaget? Du får gärna lämna en kommentar med dina tankar nedan. Vill du läsa mer av min blogg i framtiden får du gärna prenumerera på mitt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar