Olika typer av fonder

Om man bestämt sig för att fondspara kan det vara lätt att bli överväldigad av alla alternativ som finns där ute. I detta inlägget går jag igenom några olika typer av fonder och förklarar vad som är speciellt med just dem.

Det finns också kombinationer av de olika fondtyperna. En börshandlad fond kan vara en indexfond, det kan också vara en branschfond och om det finns ett index för en specifik bransch kan det vara både en ETF, en branschfond och en indexfond på samma gång.

Jag kommer inte kunna berätta för dig vilken typ av fond som är bäst och vilken du borde investera i. De har olika användningsområden och tjänar olika syften. Den typ av fond som är bäst för mig behöver inte vara det för dig. Om du är intresserad av fondsparande tycker jag att du ska undersöka djupare och se vilken fondtyp som passar dig.

Vad är en fond?

Jag tänkte börja med att förklara vad en fond är. Kort förklarat är det en samling av flera olika värdepapper, t ex aktier. Du bestämmer inte själv vilka aktier som finns i samlingen, utan det gör en fondförvaltare. En fondförvaltare är den person administrerar fonden och bestämmer över den.

Aktiefonder

En aktiefond är precis som det låter en fond som innehåller aktier. Det finns i sin tur flera olika sorters aktiefonder som du kan läsa om nedan.

Räntefonder

En annan typ av fond är räntefonder. Där placeras inte pengarna i aktier utan läggs istället i räntebärande värdepapper.

Blandfonder

Det finns också fonder som innehåller både aktier och ränter. Dessa brukar kallas för blandfonder.

Indexfonder

En indexfond är en fond som ska följa ett specifikt index. Ett index används för att visa värdeutvecklingen för en samling aktier över tid. Ett index som används ofta i Sverige är OMX30. Det innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det finns otroligt många index.

Många gillar indexfonder för att dem är passivt förvaltade och har en låg avgift. Dem kostar helt enkelt inte mycket att äga.

Aktivt förvaltade fonder

Motsatsen till en passivt förvaltad fond är en aktivt förvaltad fond. I en sådan fond är fondförvaltaren mer aktiv i sitt köpande och säljande av aktier. Dem försöker också vanligtvis slå något jämförelseindex.

Hedgefonder

Hedgefonder har som mål att alltid ge positiv avkastning oavsett hur det går på börsen. Det är så klart inte alltid som dem lyckas. Inriktningen mellan olika hedgefonder skiljer sig också imellan. Vissa försöker avkasta mycket pengar medans andra strävar efter att aldrig förlora pengar.

Etiska fonder

En etisk fond investerar i bolag som agerar på ett visst sätt. Det kan handla om bolag som verkar för att förbättra miljön eller bolag som försöker öka jämnställdheten. Det kan också handla om att fonden väljer att inte investera i företag p.g.a. etiska anledningar, t ex att dem sysslar med vapen, alkohol eller tobak.

Fond i fond

En fond i fond är precis som det låter, en fond som investerar i andra fonder istället för i värdepapper direkt.

Börshandlade fonder

Börshandlade fonder, även kallat ETF (Exchange Traded Fund) är en fond som man kan köpa direkt på börsen, som när man handlar med aktier. Det skiljer sig lite från en vanlig fond när det kommer till hur ofta fonden kan handlas och hur snabbt affärer genomförs.

Precis som vid aktiehandel betalar man även vanligtvis courtage när man handlar med en ETF.

Branschfonder

Branschfonder är fonder som investerar i en specifik branch. Det finns många exempel, t ex fastighetsfonder, energifonder, teknikfonder, cybersäkerhetsfonder och miljöfonder.

Branschfonder kan vara intressant för den som tror starkt på en hel bransch men inte vill välja enskilda bolag i den branschen.

Regionfonder

Regionfonder är fonder som investerar i bolag inom en viss region. Det finns globalfonder som investerar globalt, USA-fonder som investerar i USA, Europafonder som investerar i USA o.s.v. Man kan använda sig av regionfonder för att exponera sig mot marknader man tror starkare på.

Fonder inom olika bolagsstorlekar

En del fonder fokuserar på bolag inom olika storlekar, t ex småbolagsfonder, men det finns även fonder som fokuserar på mid cap och large cap.

Utdelningsfonder

Vissa fonder har som mål att investera i aktier som har hög utdelning. Vissa människor föredrar utdelningsaktier och för dem kan en sådan fond vara ett intressant alternativ.

Fonder med tillväxtbolag

En del fonder investerar enbart i tillväxtbolag och har det som fokusområde.

Fonder med värdebolag

En del fonder fokuserar istället på så kallade värdebolag.

Sammanfattning

Detta var alltså en simpel förklaring av olika typer av fonder. Som jag nämnde ovan ska du inte se detta som någon finansiell rådgivning utan endast som en förklaring över några olika fondtyper.

Vilken fondtyp är din favorit? Lämna gärna en kommentar nedan! Om du vill läsa fler inlägg från min blogg får du gärna prenumerera på mitt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar