Vad är en SPAC och hur funkar dem?

Intresset för SPACar har exploderat i USA och nu har fenomenet kommit till Sverige. Det här inlägget handlar alltså om SPACar, vad det är för något och hur dem fungerar.

Inlägget fylls på med ny information i takt med att vi får se fler svenska SPACar.

Inlägget skall inte ses som ekonomisk rådgivning. Investeringar är förenade med risk och man kan förlora investerade pengar.

Vad är en SPAC för något?

SPAC står för Special Purpose Acquisition Company. På enkel svenska är det ett förvärvsbolag som tar in kapital genom en börsnotering för sedan förvärva ett onoterat bolag och ta det till börsen.

I samband med att ett SPAC-bolag börsnoteras tar dem in kapital i bolaget, som ska användas för att köpa ett onoterat bolag när man identifierat något. SPAC-bolaget behöver alltså inte ha ögonen på något speciellt bolag som dem vill köpa när SPACen noteras.

Det är först under de senaste åren som intresset för SPACar ökat så markant, framförallt i USA. År 2020 gjordes det 4 gånger fler SPAC-noteringar i USA jämfört med året innan. Redan under första halvan av 2021 har det gjorts fler SPAC-noteringar än 2020, så trenden ser ut att fortsätta.

Hur fungerar en SPAC?

En SPAC fungerar på följande vis. När SPACbolaget börsnoteras tar man in pengar som man sedan tänker använda för att köpa upp ett annat onoterat bolag, ofta inom 2 till 3 år.

När SPACen identifierat ett bolag som dem tycker är intressant kallas aktieägare till en bolagsstämma där man röstar om förslaget. Om aktieägare inte godkänner förvärvet och vill dra tillbaka sin investering finns det ofta möjlighet att lösa in aktierna till samma pris som gällde när SPACen börsnoterades. Dessa villkor kan skilja sig mellan olika SPACar.

Om förslaget klubbas igenom och allt går som det ska så köper SPACen upp bolaget och tar det till börsen.

En SPAC har en så kallad sponsor. Det är denna sponsor som identifierar och analyserar bolagen som man kan tänka sig köpa. Det är också vanligt att sponsorn går in med pengar för att fortsätta vara långsiktig ägare i bolaget man väljer att köpa upp.

Man ska också vara medveten om att villkoren skiljer sig mellan olika SPACar, så man bör läsa prospektet noga innan man väljer att investera.

För- och nackdelar med SPAC

Nedan kan du se några för- och nackdelar med SPACar. Det finns fler än dessa men det var dem jag kom att tänka på just nu.

Fördelar

  • Får möjlighet att investera i onoterade bolag
  • Förhoppningsvis duktiga investerare som identifierar bolaget som skall köpas (beroende på vem som är sponsor).

Nackdelar

  • Köper grisen i säcken. Vet inte vad man kommer få.
  • En affär kan ta lång tid.

Lista över svenska SPACar

Nedan kan du se en lista över svenska SPAC-bolag.

  • ACQ Bure SPAC
  • Aligro Planet SPAC A
  • Creaspac

Sammanfattning

Jag anmälde nyligen mitt intresse till börsnoteringen av Creaspac och därför tänkte jag att det var dags för ett helt inlägg dedikerat till SPACar.

Har du investerat i någon SPAC? Du får gärna lämna en kommentar nedan med dina tankar kring SPAC-fenomenet.

Om du vill läsa mer av bloggen i framtiden har jag ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på.

Lämna en kommentar